O FIRMIE


Firma PUC-MAJSTER specjalizuje się w czyszczeniu wentylacji, dezynfekcji. Czynności te są nieodzownym elementem bezpieczeństwa sanitarnego i przeciwpożarowego.

W zakres czyszczenia wchodzą następujące czynności:
1. Montaż dekli rewizyjnych
2. Montaż i demontaż motoru wentylacyjnego
3. Czyszczenie motoru
4. Czyszczenie kanałów wentylacyjnych
5. Czyszczenie filtrów

Firma wykonuje te czynności sprawdzonymi technikami tj.: ręcznie, mechanicznie i chemicznie; posługujemy się środkami chemicznymi za zgodą PZH. Każdy z elementów instalacji wentylacyjnej jest gruntownie czyszczony. Montaż dekli rewizyjnych jest czynnością konieczną, aby móc wykonać czyszczenie wentylacji od środka. Dekle rewizyjne są integralną częścią kanałów wentylacyjnych; ilość dekli do wycięcia jest ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju i przekroju instalacji.
Sugerowana częstotliwość korzystania z naszych usług odpowiada potrzebom sprawnego działania wentylacji, zachowania bezpieczeństwa pożarowego, sanitarnego oraz możliwości całkowitego oczyszczenia.

Po skończonych pracach Klient otrzymuje pełną dokumentację zweryfikowaną przeglądem przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a w przypadku przeprowadzonej dezynfekcji - przez odpowiednie instytucje sanitarne.

Jesteśmy dostępni na terenie całej Polski przez 24 godziny na dobę! Na życzenie klienta wykonujemy przeglądy sprawdzające.

Klienci, którzy skorzystali z naszych usług to:
Coca Cola Beverages Polska, American Restaurants Sp. z o.o., HIT S.A. Polska, Hotel Orbis, Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, Sheraton Warsaw, Cefic, Warszawska Fabryka Farb, ponad 200 restauracji na terenie Polski, Gazownia Łódzka, Bescom, Stary Port w Bydgoszczy, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Akademii Medycznej w Poznaniu Oddział Transplantacji Szpiku Kostnego, Dom Polski.


Zapraszam do korzystania z naszych usług!
Z poważaniem
Mirosław Kalinowski